Städdag 23 april

Vi ses på nedre gården kl. 10:00. Fika i vårsolen efteråt.