Boendeparkering

Brf Gyllene Tiden förfogar över 18 parkeringsplatser i området. Alla parkeringsplatser är i dagsläget uthyrda. Parkering får endast ske på anvisade parkeringsplatser. Kortare stopp för i och urlastning samt av och påstigning är tillåten. Dessa regler är viktiga att följa speciellt som de underlättar framkomligheten för utryckningsfordon.

Gästparkering finns vid infarten till Blåsutgatan.

Är du intresserad av p-plats går det bra att sätta upp sig på föreningens kölista. Skicka ett mail till styrelsen@gyllenetiden.se med namn, lägenhetsnummer samt telefonnummer så sätts du upp på kölistan.

I området finns även boendeparkering genom Göteborgs stad, för mer information kring detta rekommenderar vi www.goteborg.se