Andrahandsuthyrning

Om du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand krävs alltid ett godkännande från styrelsen.

Andrahandsuthyrning kan beviljas med åberopande av särskilda omständigheter, exempelvis studier, provsamboende eller arbete på annan ort. Uthyrningen beviljas utifrån att styrelsen godkänt och gett sitt tillstånd till uthyrning i andra hand.

Styrelsen godkänner vanligtvis andrahandsuthyrning av en period på 6 - 12 månader.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin bostad i korta perioder via tjänster som exempelvis AirBnb. Denna typ av uthyrning är inte att betrakta som legitimt skäl för andrahandsuthyrning.

Brf Gyllene Tiden tillåter inte juridiska personer att hyra i andra hand.

Nödvändiga dokument finns att ladda ner här nedan.

Lämna påskrivna dokument i föreningens brevlåda, en trappa ned uppgång 17.

Dokument "samtycke_andrahandspplatelse" ska skrivas på och lämnas till styrelsen.
Det andra dokumentet "hyresavtal_andrahand" är mellan innehavaren och hyresgästen.