Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten i vår Brf. Dess främsta uppgift är att ta hand om fastigheten och dess skötsel. 

Styrelsen BRF Gyllene Tiden 2023–2024:

Ordförande: Per Ligander
Vice Ordförande: Jesper Ståhl
Kassör: Annika Holmgren
Sekreterare: Emmanuel Berlin
Ledamot: Bojan Ostojic
Ledamot: Kjell-Åke Hansson

Har du frågor kring föreningens verksamhet?
E-post: styrelsen@gyllenetiden.se
Postadress: Brf Gyllene Tiden, Blåsutgatan 17, 414 56 Göteborg
Kontaktformulär finner du här