Föreningsstämma 2023

När: Tisdag 23 maj kl. 18:00
 Var: Mittengården

Årsredovisningen finns på sbc.se. Inloggning krävs.